merhaba! clinicpsikolog'a hoşgeldiniz

Aile-Çift Terapisi

Aile-Çift Terapisi

Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Aile ve çift terapisi; aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkiyi inceler, aile ya da çiftin istediği değişimi ve gelişimi sağlar.

Flört, söz, nişan, evlilik gibi ilişki dönemlerinde çatışmalar, fikir ayrılıkları, uyum sorunları yaşanabilir. Çiftler arasında zor ve sıkıntılı zamanlar olabilir. Bu da zaman içerisinde sağlıksız ilişkilerin ve çeşitli bağımlılıkların ortaya çıkmasına sebep olur.

Aile ve çift terapisinde amaç, çiftler arasında, aile içinde yaşanan sıkıntılı ve zorlu süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesidir. Eskisinden farklı olarak çiftin, aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkilerin düzenlenmesi hem de diğer insanlar, durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizde 2020 TÜİK Evlenme ve Boşanma İstatistiklerinde* boşanmaların %35,3'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Boşanmaların 2020 yılında %35,3'ü evliliğin ilk 5 yılı, %20,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.
 Evlilik süresine göre boşanmaların oranı, 2020
Bu istatistikler boşanan çiftlerin, ailelerin zaman içerinde ilişkilerinin nasıl değiştiğiyle ilgili değerli bilgiler vermektedir. 

Aile ve çift terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir. Bireyler, sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm ilişki sistemlerinde değişime ihtiyaç duyarlar. Mevcut ilişkinin devam etmesine karar verilmişse, terapistler, aile üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendirilir.

Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkındaki bilgileri değişmekte ve artmaktadır. Bu yeni öğrenmeler yeni ilişkinin inşasına zemin hazırlamaktadır. Bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesiyle mevcut sorunlarla ve sonrasında da yaşanabilecek zor durumlarla baş edilebilesi sağlanmaktadır.

Aile ve Çift Terapisinden Kimler Yararlanabilir?

Özellikle aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Aile ve çift terapisinin yaygın bir kullanım alanı vardır. Tüm psikiyatrik/psikolojik bozukluklarda, diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Kullanım alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

Çift ilişkilerinde

Evlilik problemlerinde

Boşanmada

Aile yaşamındaki değişikliklerde (iş değişikliği, taşınma vb.)

Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklarda

Ebeveynlik becerilerinde

Üvey bireyi bulunan aileler destekte

Psikoseksüel zorluklarda

Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkilerinde

Kendine zarar verici davranışlarda

Göç eden ailelere destekte

İş stresinde

Ekonomik problemlerde

Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığında

Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemlerinde

Yeme bozukluklarında

Alkol ve madde kullanımında

Kronik fiziksel rahatsızlıklarda

Yas, kayıp ve travmalarda

Duygusal istismar, ihmal ve şiddette

Birçok durumda, diğer psikoterapi yöntemleriyle birlikte ilaçla tedavi yöntemi de eşlik edebilmektedir.

Bazı durumlarda, aile ve çift terapisi yasal olarak önerilmektedir. Örneğin aile mahkemelerinde boşanma vb. bazı davalarda önce aile/çift terapisi önerilmektedir.

Aile ve Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Aile ve çift terapisi uygulamalarının farklı yöntemleri vardır. Ağırlıklı olarak terapist aile üyelerinden birini, çiftleri tek tek görür. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı seansa alınır. 

Özellikle çocuk merkezli aile terapisi uygulamalarında, bazı durumlarda, çocukları öğretmenleri, okul rehberlik servisi ya da sosyal hizmet uzmanları ile görüşmeler söz konusu olabilmektedir.

Aile ve çift terapisi, şartlara göre değişebilmekle birlikte, genellikle 8–24 seans olarak yapılmaktadır. Seans süresi 50 dakikadır. Her seansta aile üyelerinin tümü katılmamaktadır.  Yine bazı durumlarda, seansa iki terapist birlikte katılabilirler.

Yorumlar (0)

Whatsapp Yaz!
Tıkla Ara!