merhaba! clinicpsikolog'a hoşgeldiniz

Klinik Psikolog Kime Denir?

Klinik Psikolog Kime Denir?

KLİNİK PSİKOLOG KİME DENİR?

Türkiye’de 1219 sayılı kanun, klinik psikologları tanımlar. Bu kanun Türkiye’deki hekimlik ve yan dallarının icrasını düzenlemektedir.
Yasanın Ek Madde 13 maddesi a) bendi “Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.” diye tanımlar. 

Bizim de içinde yer aldığımız bazı klinik psikologların diplomaları TC. Sağlık Bakanlığı onaylıdır.
Klinik psikologlar, kişiye psikolojik sorunlarını çözmesine yardım ederken, bilimsel ve klinik bilgisini, deneyimini bireylere profesyonel olarak sunan, onların hayat kalitelerinin yükselmesine yardımcı olan uzman kişidir. 

Tüm bu yardım faaliyetlerini danışanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini anlayarak meslek etiği, sorumluklarıyla yerine getirir.
Klinik psikologlar; klinik psikoloji ya da diğer psikoloji alanlarından gelen bilimsel bilgileri klinik tecrübesiyle birleştirir. Bireyin ihtiyacı olan ruh sağlığı desteğini ona sunar.

clinicpsikolog bünyesinde hizmet veren uzman klinik psikologlarımız TC. Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak akredite edilmiştir.

Yorumlar (0)

Whatsapp Yaz!
Tıkla Ara!